ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ผช.ผอ.สนป. เป็นประธานในการรับคณะอาจารย์และนักศึกษา 2019-03-29 10:42:36


ผช.ผวก.ปก.2 ให้การต้อนรับคณะสมาพันธ์ทนายความไทย 2019-03-16 09:14:39


งาน 20 ปี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2019-02-07 11:33:53


พิธีเปิดศูนย์ SMEs-ITC ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 2018-12-21 09:06:20


งาน Factory 4.0 อุตสาหกรรมความมั่นคงของแรงงานไทย 2018-12-21 09:05:50


IEAT BANGPOO ซ้อมดับเพลิง 2018-09-10 15:54:09