นายทรงศักดิ์ ชื่นตา ผช.ผอ.สนป. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนป.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รายละเอียด
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.ปก.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
นิคมอุตสหกรรมบางปู ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19
รายละเอียด