ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ และเข้าตรวจราชการนิคมฯบางปู 2022-07-26 16:17:47


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) 2022-07-26 16:15:34


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนา เมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ 2022-07-19 18:56:23


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2022-06-30 16:49:49


นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2022-06-27 13:22:59


นายธาดา สุนทรพันธุ์ (รผก.ปก.2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 2022-05-23 08:45:34