ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


นายธาดา สุนทรพันธุ์ (รผก.ปก.2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 2022-05-23 08:45:34


นายธาดา สุนทรพันธุ์ รผก.ปก.2 เป็นผู้แทน กนอ. ในการรับมอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 3 ชุดและพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับน้ำอัจฉริยะ จำนวน 4 สถานี 2022-04-21 08:45:17


วันที่ 1 เมษายน 2565 รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำสะอาดเพื่อการอุตสาหกรรมสำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปู 2022-04-08 17:03:44


วันที่ 7 เม.ย. 65 เวลา 14:00 น. รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก. พร้อมด้วยนายธาดา สุนทรพันธุ์ รผก.ปก.2 และนายคงวุฒิ ยอดพยุง ผอ.สนป. 2022-04-08 16:46:54


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้กำหนกกิจกรรม โครงการรับบริจาคโลหิต 2021-12-15 11:57:11


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายปริญญา แผ้วสูงเนิน ผช.ผอ.สนป. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนป. เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2021-12-08 16:17:07