ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สนป.  สนป. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการนี้ และขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการของท่าน เข้ารับการบริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกล่าว