ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง #ทั้งหมด


โครงการจ้างเหมาบริการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปู


งานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง


งานกำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวนหย่อม