ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง #ทั้งหมด


ประกาศประกวดราคาจ้างงาน ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู


โครงการจ้างเหมาบริการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปู


งานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง