ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง #ทั้งหมด


งานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู


ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการตรวจวัดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ