ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตจากผู้ปฏิบัติงานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อนำไปช่วยเหลือทางการแพทย์ และถือเป็นการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 และวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สนป.