ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


วันที่ 27 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-06-27 13:08:49


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สนป. ร่วมกับ ฝพม. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2019-06-27 09:39:35


วันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 09:00 น.-12.00 น. สนป. จัดอบรม การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2019-06-27 09:38:31


ผช.ผอ.สนป. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ 2019-04-26 08:14:27


ผอ.พจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 2019-04-25 14:05:57


สนป.จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2019-04-11 08:12:08