ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ECO challenge 2021-11-24 16:42:43


วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุม 2021-09-22 16:39:56


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 2021-07-08 10:22:55


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดี 2021-06-22 15:25:55


นายทรงศักดิ์ ชื่นตา ผช.ผอ.สนป. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนป.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2021-03-27 09:10:15


นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.ปก.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2021-03-27 09:07:12