ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


วันที่ 7 เม.ย. 65 เวลา 14:00 น. รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก. พร้อมด้วยนายธาดา สุนทรพันธุ์ รผก.ปก.2 และนายคงวุฒิ ยอดพยุง ผอ.สนป. 2022-04-08 16:46:54


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้กำหนกกิจกรรม โครงการรับบริจาคโลหิต 2021-12-15 11:57:11


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายปริญญา แผ้วสูงเนิน ผช.ผอ.สนป. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนป. เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2021-12-08 16:17:07


ECO challenge 2021-11-24 16:42:43


วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุม 2021-09-22 16:39:56


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 2021-07-08 10:22:55