ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


สนป. ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่เข้ารับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว 2020-01-23 15:02:02


วันที่ 17ก.ย.62 เวลา 09.00-16.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม 2019-09-19 08:41:31


วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. นิคมฯบางปู จัด กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 2019-08-17 09:36:28


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. และพนักงาน สนป. ร่วมกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2019-07-24 14:49:36


วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการช่วยเหลือและติดตามการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี 2562 2019-07-23 15:46:59


วันที่ 27 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-06-27 13:08:49