ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และแบบทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)