ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) มีกำหนดจัดอบรมสัมมนาหัวข้อ “การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการกากอุตสาหกรรมตามแนวทาง Industrial Symbiosis” 2024-05-30 11:54:40


เปิดรับสมัคร ปวส.ภาคสมทบ วิทยาลัยเทคโน ไทย-ไต้หวัน 2024-05-16 14:50:51


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้จัดกิจกรรม “โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” 2024-03-15 16:26:00


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากสะพานบนทางหลวงหมายเลข 3 2024-01-30 10:02:49


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” 2023-10-19 08:50:03


เชิญชวนช้อปสินค้าเทศกาลกินเจราคาถูกกว่าท้องตลาด วันที่ 14-23 ตุลาคม 2566 2023-10-13 11:14:50