ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด กำลังการผลิตติงตั้งรวม 1,646.640 กิโลวัตต์ (kWp)