ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


สนป.จัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2020-03-30 15:06:28


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นอาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2020-03-25 16:31:56


สนป. ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่เข้ารับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว 2020-01-23 15:02:02


วันที่ 17ก.ย.62 เวลา 09.00-16.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม 2019-09-19 08:41:31


วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. นิคมฯบางปู จัด กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 2019-08-17 09:36:28


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. และพนักงาน สนป. ร่วมกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2019-07-24 14:49:36