นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.ปก.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2021-03-27 09:07:12

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.ปก.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปู (EIA Monitoring) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน เข้าร่วม โดยมีบริษัทเข้าร่วมนำเสนอโครงการผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA จำนวน 2 โครงการ คือ บริษัท เอสเอสยูที จํากัด และบริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด