นิคมอุตสหกรรมบางปู ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

2021-01-21 11:51:52

วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.64 นิคมอุตสหกรรมบางปู ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ ด้านมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด