ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ CSR ทั้งหมด


สนป.จัดโครงการสนับสนุนด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2562 ในรูปแบบโยคะ


วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 สนป.ร่วมกับ รพ.สมุทรปราการ, สภากาชาดไทยและ รพ.รัทรินทร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา ผช.ผอ.สนป. ให้เกียรติเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม


วันที่ 10 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นิคมฯบางปู ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นิคมฯบางปู จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป.เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง