ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ CSR ทั้งหมด


นายปริญญา แผ้วสูงเนิน ผช.ผอ.สนป. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนป. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความ สะอาดและขุดลอกเปิดทางน้ำคลอง


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดโครงการสอนอาชีพชุมชน ทำกาแฟโบราณและขนมปังสังขนานมสด วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น.


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู นำโดย ผช.ผอ.ทรงศักดิ์ ชื่นตา และ บริษัทสยามพีวีเอส เคมิคลอลส์ จำกัด


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ ชมรมอุตสาหกรรมบางปู


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ​ร่วมกับ​บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด


ผอ.สนป.และเจ้าหน้าที่ สนป.ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา