ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ CSR ทั้งหมด


วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 - 13.00 น. สนป.ร่วมกับ Gusco Getcoจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ ในชุมชนรอบนิคมฯบางปู จำนวน 6 ชุมชน


สนป.จัดโครงการสนับสนุนด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2562 ในรูปแบบโยคะ


วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 สนป.ร่วมกับ รพ.สมุทรปราการ, สภากาชาดไทยและ รพ.รัทรินทร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา ผช.ผอ.สนป. ให้เกียรติเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม


วันที่ 10 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นิคมฯบางปู ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นิคมฯบางปู จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก