ผอ.สนป.และเจ้าหน้าที่ สนป.ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

2020-03-30 15:02:53

วันที่ 14 ก.พ.2563 เวลา 16.00 น. - 19.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป.และเจ้าหน้าที่ สนป.ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการเป็นประธานในการจัดงานและรับมอบทุนในครั้งนี้