ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” 2023-10-19 08:50:03


เชิญชวนช้อปสินค้าเทศกาลกินเจราคาถูกกว่าท้องตลาด วันที่ 14-23 ตุลาคม 2566 2023-10-13 11:14:50


โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบทุ่นลอยน้ำ 2023-10-02 16:21:00ชุมชนสัมพันธ์(CSR)


โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-11-30 10:03:00


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานด้านการลงทุนและบริการใบอนุญาตของเกาะชวาตะวันออก 2023-11-16 13:14:00


โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 2023-10-02 16:27:00

WQMs

CEMs