ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบทุ่นลอยน้ำ 2023-09-04 15:44:23


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) พร้อมด้วยพนักงานและพันธมิตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-07-26 14:47:35


โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า (Factory & Partner Visit) ปีงบประมาณ 2566 2023-07-26 14:45:21ชุมชนสัมพันธ์(CSR)


โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน" ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนสามห่วงยั่งยืน 2023-09-12 10:01:45


"โครงการเยี่ยมเยียนชุมชน" ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ชุมชนคลองหัวลำภู 2023-09-12 09:31:22


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับผู้แทนบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการเฝ้าระวังคูคลองสาธารณะ 2023-08-29 13:42:08

WQMs

CEMs