ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
นายธาดา สุนทรพันธุ์ รผก.ปก.2 และ นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.ปก.2
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ บางปู โดย ผู้แทน บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด (ผู้รับจ้าง) ณ ห้องประชุม Conference Room นิคมฯ บางปู พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต่อมาได้ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ซอย 9A ในงวดงานที่ 1
จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ประกอบการผลิตเคมีภัณฑ์ โซดาไฟ กรดเกลือ คลอรีนเหลว โซเดียมไฮโปคลอไรต์ และพบปะผู้แทนชมรมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ในนิคมฯ บางปู และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน