โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2563

2020-07-02 15:41:38

คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2563 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมประเมินการดำเนินการของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด และบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)ข จำกัด ตามเกณฑ์การประเมิน ของโครงการ