สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ บจก.มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล

2020-04-07 13:40:04

วันที่ 7 เม.ย.63 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ บจก.มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ค Forehead Thermomete ณ บริเวณสำนักงานนิคมฯโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ (Facebook)เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มกัน