สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นอาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

2020-03-25 16:31:56

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นอาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535