ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-12:00 น. ผอ.สนป. ให้การต้อนรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนินพยอม กลุ่มแม่บ้านทิวลิป มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิสาหกิจชุมชนคอต่อน้ำเค็ม น้ำพริกปลาสลิดศรีจันทร์