ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์สนป.ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. กัสโก้และเกทโก้ จัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ปี 2561 วันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยเชิญโรงเรียนรอบนิคมฯบางปู จำนวน 6 แห่ง นักเรียนจำ