ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์วันพฤหัสที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 13.00 น. ผอ.สนป. นำตรวจประเมินโรงงานโครงการธงขาวดาวเขียว ปี 2561 ณ บจก.ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง