ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และ ผอ. สนป. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
(