ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางปู ดำเนินโครงการ 1 โรงงาน 1 อาสาจราจร โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู