ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 13.00- 16.00 น. ผอ.สนป. นำตรวจประเมินโรงงานโครงการธงขาวดาวเขียว ปี 2561 ณ บจก.ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์)