บริษัท พรีม่า โพลีเทค จำกัด

เกี่ยวกับองค์กร :

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.10 บี


ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายผลิต

อัตราที่รับ :

5

เงินเดือน :

10000-12000

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถเข้ากะได้ ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสุขภาพ IPD/OPD

ประกันอุบัติเหตุ

ค่าอาหาร ค่ากะ (กรณีเข้ากะ)

ติดต่อ :

ศิรินาถ เที่ยงธรรม

-02-7054795

-sirinart@thaiyoung.co.th