บริษัทยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับองค์กร :

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทใหญ่ในสายงานการพิมพ์ระดับประเทศและเอเชีย ซึ่งนำเสนอผลงานที่มีมาตรฐานและคุุณภาพโดดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือรถยนต์ คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า (Manual) แผ่นพับโบชัวร์ งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ลาเบล กล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีแนวคิดก้าวไปสู่ความเป็นผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เฟสอันดับ 1 ด้วยการนำเสนองานที่เป็นระบบ ครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน, การผลิต, การแปล และการพิมพ์


ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายผลิต

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

325 บาท/วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงาน 1 – 2 ปี
 • สามารถเข้ากะ และสามารถทำ O.T. ได้
 • สามารถอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 • สุขภาพแข็งแรง
 • สถานที่ปฎิบัติงานบริษัทยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6B

สวัสดิการ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฎิบัติงานตามแผนการผลิต ตัดกระดาษ และควบคุมไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการ
 2. ตรวจสอบความพร้อม ปรับตั้ง ควบคุมเครื่องตัด
 3. ลงรายงานประจำวันและสรุปยอดการผลิต
 4. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ :

คุณศรัญญา

-02-709-6556 ต่อ 211

-saranya-junnamwong@yamagata-thailand.com