ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450


เกี่ยวกับองค์กร :


ตำแหน่ง :ช่างพิมพ์ (ออฟเซ็ท)

อัตราที่รับ :1

เงินเดือน :ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์หรือพื้นฐานการทำงานเครื่องจักร

 • หากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นกะได้
 • มีความ">

  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป และผ่านการเกณฑ์">

  จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

สวัสดิการ :

ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

 • เขียนบันทึกการผลิต

">

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อผลิตงานให้ได้คุณภาพตาม">

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อผลิตงานให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต

  • ติดต่อ : คุณศรัญญา 027096556 ต่อ 211 saranya-junnamwong@yamagata-thailand.com