ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450


เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท โฟโมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ตำแหน่ง :เทคนิคฝ่ายผลิต

อัตราที่รับ :2

เงินเดือน :ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร :เพศชาย อายุ 20-35 ปี การศึกษา ปวส.-ปวช.หรือเทียบเท่า หากมีประการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่ง เบี้ยขยัน โอที ปรับเงินขึ้นประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี โบนัสเงินช่วยเหลืออื่นๆ

ติดต่อ : ติดต่อ คุณสุกัญญา 088-2891174 023-240444