ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450


เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท โฟโมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ตำแหน่ง :พนักงานฝ่ายผลิต

อัตราที่รับ :3

เงินเดือน :ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร :เพศชาย อายุ 20-35 ปีการศึกษา ม.3 ขึ้นไปหากมีประการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ 08.00น.-17.30น.

ติดต่อ : ติดต่อ คุณสุกัญญา 088-2891174 023-240444