ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ (CSR)สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมฯ และพันธมิตร จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด โดยในกิจกรรมได้มีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้แทนผู้สูงอายุจากชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 14 ชุมชน ชุมชนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนผู้สูงอายุ