ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ (CSR)สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อนำไปช่วยเหลือทางการแพทย์ และถือเป็นการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าบริจาคโลหิตกว่า 600 คน ได้รับโลหิตเป็นปริมาณ 229,050 ซีซี