สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดโครงการสอนอาชีพชุมชน ทำกาแฟโบราณและขนมปังสังขนานมสด วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

2021-03-27 09:12:14

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดโครงการสอนอาชีพชุมชน ทำกาแฟโบราณและขนมปังสังขนานมสด  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น.