สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ ชมรมอุตสาหกรรมบางปู

2020-05-16 15:18:29

วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ ชมรมอุตสาหกรรมบางปู Gusco Getco Bpec และ ผู้ประกอบการภายในนิคมฯ บางปู
่งมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สเปรย์ฉีดมือแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนรอบนิคมฯบางปูจำนวน 11 ชุมชนโดยตัวแทนชุมชนได้ส่งมอบให้กับประชาชนผู้ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา