สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ​ร่วมกับ​บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด

2020-04-24 16:25:32

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับบริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด สนับสนุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ลัง (900ซอง)  ให้วัดศรีจันทร์ฯ ในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19