ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ (CSR)สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับบริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด สนับสนุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ลัง (900ซอง)  ให้วัดศรีจันทร์ฯ ในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19