สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

649 ม. 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280


Telephone:00-2709-3450

Fax:0-2323-0730-1

E-mail: BangPoo.1@ieat.go.th