สนป. ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่เข้ารับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว

2020-01-23 15:02:02

สนป. ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่เข้ารับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว จากผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยผู้ประกอบการในนิคมฯบางปู เข้ารับรางวัล จำนวน 24 โรงงาน