นิคมอุตสหกรรมบางปู ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19
รายละเอียด
วันอังคารที่ 22 ก.ย.63 ผอ.สนป. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
รายละเอียด
รผก.ปก.2 และ ผอ.สนป. เข้าร่วมการหารือในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจ
รายละเอียด