โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2563
รายละเอียด
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ บจก.มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล
รายละเอียด
สนป.จัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รายละเอียด
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นอาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
รายละเอียด
สนป. ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่เข้ารับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว
รายละเอียด
วันที่ 17ก.ย.62 เวลา 09.00-16.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม
รายละเอียด