สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู นำโดย ผช.ผอ.ทรงศักดิ์ ชื่นตา และ บริษัทสยามพีวีเอส เคมิคลอลส์ จำกัด
รายละเอียด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ ชมรมอุตสาหกรรมบางปู
รายละเอียด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ​ร่วมกับ​บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
รายละเอียด

ผอ.สนป.และเจ้าหน้าที่ สนป.ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
รายละเอียด

สนป. ต้อนรับคณะนักเรียนจากชุมชนโดยรอบเทศบาลนครนนทบุรี
รายละเอียด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สนป. ได้ส่งมอบความสุขจากผู้ประกอบการ
รายละเอียด