งานกำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวนหย่อม
รายละเอียด
งานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้าน
รายละเอียด
งานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง
รายละเอียด