วันที่ 17ก.ย.62 เวลา 09.00-16.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม

2019-09-19 08:41:31

วันที่ 17ก.ย.62 เวลา 09.00-16.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการที่หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการหมดอายุในปี 2562 และปัญหาอุปสรรคในการยื่นคำขอผ่านระบบ e-pp โดยมีกองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ สนญ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีบริษัทฯเข้าร่วมรับฟัง 120 บริษัท จำนวนผู้เข้ารับฟัง 250 คน ณ ห้องประชุม สนป. ชั้น 1