วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. และพนักงาน สนป. ร่วมกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

2019-07-24 14:49:36

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. และพนักงาน สนป. ร่วมกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว