วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการช่วยเหลือและติดตามการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี 2562

2019-07-23 15:46:59

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น.
นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการช่วยเหลือและติดตามการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี 2562 ตามกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมและการจัดการความเสี่ยงอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สุธน อยู่เกตุ ที่ปรึกษา กรอ. เป็นผู้ให้ความรู้ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 155 บริษัท แยกเป็น
นิคมฯ บางปู จำนวน 137 บริษัท
นิคมฯ บางปูเหนือ จำนวน 13 บริษัท
รวมผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 217 คน