วันที่ 27 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2019-06-27 13:08:49

วันที่ 27 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานในพิธี และมีพนักงานนิคมฯ เจ้าหน้าที่ GUSCO  เจ้าหน้าที่ GETCO และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้