เกี่ยวกับองค์กร :


ตำแหน่ง :

ธุรการ

อัตราที่รับ :

0

เงินเดือน :

15000

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สวัสดิการ :

ติดต่อ :

กนกพร พูลสำราญ

-0908949034

-kanokporn.39jj@gmail.com