บริษัทยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับองค์กร :

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทใหญ่ในสายงานการพิมพ์ระดับประเทศและเอเชีย ซึ่งนำเสนอผลงานที่มีมาตรฐานและคุุณภาพโดดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือรถยนต์ คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า (Manual) แผ่นพับโบชัวร์ งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ลาเบล กล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีแนวคิดก้าวไปสู่ความเป็นผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เฟสอันดับ 1 ด้วยการนำเสนองานที่เป็นระบบ ครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน, การผลิต, การแปล และการพิมพ์


ตำแหน่ง :

ช่างพิมพ์ (ออฟเซ็ท)

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป และผ่านการเกณฑ์ทหาร

  • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์หรือพื้นฐานการทำงานเครื่องจักร
  • หากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นกะได้
  • มีความ">

สวัสดิการ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อผลิตงานให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต
  2. ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์
  3. เขียนบันทึกการผลิต

">

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อผลิตงานให้ได้คุณภาพตาม

ติดต่อ :

คุณศรัญญา

-027096556 ต่อ 211

-saranya-junnamwong@yamagata-thailand.com